درباره نگار حجتی

نظام پزشکی ت-4639

نگار حجتی - متخصص علوم تغذیه و رژیم درمانی بالینی - نظام پزشکی ت-4639
کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
فعالیت در زمینه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال 1390
فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حیطه تغذیه
انتشار مقالات علمی بین المللی در حوزه تغذیه و رژیم شناسی
عضو انجمن تغذیه ایران
عضو انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
عضو انجمن تغذیه آمریکا


09217968758
info@negardiet.com
فرم اطلاعات
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟